Finalizacja nabycia portfela wierzytelności

11.8.2020

Z przyjemnością informujemy Państwa Inwestorów, iż w dniu 24 lipca 2020 roku, jako Emitent – Kancelaria Prawna Rubikon Sp z o.o. we Wrocławiu, w wykonaniu postanowień Umowy Przedwstępnej, sfinalizowaliśmy nabycie portfela wierzytelności o wartości nominalnej 23.500.000 PLN (dwadzieścia trzy miliony pięćset tysięcy PLN) od Spółki Eurotrans Baltic Limited.

Łączny portfel Spółki szacuje się na kwotę ok. 102 711 000,00 zł.

Powyższa transakcja jest kolejnym elementem strategii rozwoju Spółki, polegającej na zwiększaniu wartości portfela wierzytelności własnych Emitenta i tym samym, wzroście wartości Spółki, mającym przełożenie na poziom odzysku i korzyści dla Obligatariuszy.


Referencje

Joanna SyzdolHead of Collection PL, Kreditech

Czytaj więcej

Katarzyna MikutowiczDyrektor Działu Windykacji, PolCredit

Czytaj więcej
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Chcesz podjąć z nami współpracę?

Zapraszamy do kontaktu z naszymi specjalistami w naszym biurze w samym sercu Wrocławia!

Skontaktuj się z nami!

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną

Pobierz dokument

Zasady dobrych praktyk

Zasady Dobrych Praktyk to dokument, który stanowi zbiór zasad postępowania, opartych na ogólnych normach moralnych i zgodnych z obowiązującym na terenie Rzeczpospolitej Polskiej prawem, przyjętych do stosowania przez przedsiębiorstwa działające na rynku finansowym.

Kancelaria Prawna Rubikon stosuje i przestrzega "Zasady dobrych praktyk".

Pobierz dokument

Każdy dług
ma dwie strony.

My stoimy zawsze
po Twojej stronie.

Skontaktuj się z nami