Emisja Publiczna Obligacji Serii C

7.9.2021

W związku z dynamicznym rozwojem Spółki, Zarząd Kancelarii Prawnej Rubikon Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu (dalej: „Spółka" lub „Emitent"), działając na podstawie Uchwały Nr 02/09/2021 z dnia 07 września 2021 roku oraz art. 2 pkt 1 Ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach, postanowił o emisji do 8.400 (osiem tysięcy czterysta) sztuk Obligacji Serii C na okaziciela o wartości nominalnej 1.000,00 zł (jeden tysiąc złotych) każda i o łącznej wartości nominalnej do 8.400.000 zł (osiem milionów czterysta tysięcy złotych) („Obligacje Serii C”). Oferowanie Obligacji Serii C odbywa się wyłącznie na warunkach i zgodnie z zasadami określonymi w załączonym Memorandum, jakie jest jedynym prawnie wiążącym dokumentem zawierającym informacje o Obligacjach Serii C, ich Ofercie i Emitencie. Firmą inwestycyjną pośredniczącą w Ofercie Publicznej jest Prosper Capital Dom Maklerski Spółka Akcyjna https://www.pcdm.pl/emisja/kancelaria-prawna-rubikon-seria-c/.

 

 

 

Memorandum Informacyjne KPR Sp. z o.o.

Pobierz dokument

Suplement nr 1 do Memorandum Informacyjnego KPR Sp. z o.o.

Pobierz dokument

Prezentacja KPR Sp. z o.o.

Pobierz dokument

Teaser KPR Sp. z o.o.

Pobierz dokument


Referencje

Joanna SyzdolHead of Collection PL, Kreditech

Czytaj więcej

Katarzyna MikutowiczDyrektor Działu Windykacji, PolCredit

Czytaj więcej
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Chcesz podjąć z nami współpracę?

Zapraszamy do kontaktu z naszymi specjalistami w naszym biurze w samym sercu Wrocławia!

Skontaktuj się z nami!

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną

Pobierz dokument

Zasady dobrych praktyk

Zasady Dobrych Praktyk to dokument, który stanowi zbiór zasad postępowania, opartych na ogólnych normach moralnych i zgodnych z obowiązującym na terenie Rzeczpospolitej Polskiej prawem, przyjętych do stosowania przez przedsiębiorstwa działające na rynku finansowym.

Kancelaria Prawna Rubikon stosuje i przestrzega "Zasady dobrych praktyk".

Pobierz dokument

Każdy dług
ma dwie strony.

My stoimy zawsze
po Twojej stronie.

Skontaktuj się z nami