Strefa dla inwestora

Aktualności

Zmiany w polskim rejestrze CRBR

20.1.2023

22.11.2022 r. po orzeczeniu TSUE został zawieszony dostęp do strony luksemburskiego Rejestru Beneficjentów Gospodarczych, w Polsce ten wyrok może wpłynąć na funkcjonowanie Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych (CRBR). TSUE stwierdził bowiem nieważność przepisu, zgodnie z którym państwa członkowskie zapewniają, aby informacje o beneficjentach rzeczywistych były we wszystkich przypadkach udostępniane każdej osobie. Po analizie przedmiotowego wyroku TSUE prezes UODO zarekomendował zmianę przepisów ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy, poprzez zagwarantowanie dostępu do ww. rejestru jedynie dla osób, które będą posiadać interes prawny lub faktyczny. Obecnie w Polsce funkcjonuje bezpłatny i powszechny dostęp do informacji, które zostały zgromadzone w CRBR. Jawne są dane zarówno podmiotów zobowiązanych do zgłoszenia do rejestru, jak również beneficjentów rzeczywistych. Ograniczenie dostępu do tych informacji może utrudnić wykrywanie przestępstw gospodarczych i uniemożliwić identyfikowanie nieuczciwych podmiotów na rynku. Co zatem z KRS-em w Polsce? Na szczęście KRS jest odrębnym rejestrem prowadzonym przez sądy i Resort sprawiedliwości nie powinien ograniczać dostępu do KRS z uwagi na to, że znajdziemy tam podstawowe informacje o danej firmie. Dostęp do informacji w tym rejestrze jest niezbędny dla zapewnienia bezpieczeństwa uczestników obrotu prawnego. KRS funkcjonuje w oparciu o przepisy ustawowe, z których znaczna część realizuje wymogi prawa UE. Wyrok TSUE ewentualnie może mieć wpływ na zasady udostępniania niektórych kategorii danych zawartych w tym rejestrze, ale nie podważa legalności działania, ani nie godzi w podstawy funkcjonowania tego rejestru. Źródło:. https://businessinsider.com.pl/prawo/polski-rejestr-crbr-czekaja-zmiany-wszystko-przez-luksemburski-przypadek/3c8qzfx.


Referencje

Joanna SyzdolHead of Collection PL, Kreditech

Czytaj więcej

Katarzyna MikutowiczDyrektor Działu Windykacji, PolCredit

Czytaj więcej
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Chcesz podjąć z nami współpracę?

Zapraszamy do kontaktu z naszymi specjalistami w naszym biurze w samym sercu Wrocławia!

Skontaktuj się z nami!

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną

Pobierz dokument

Zasady dobrych praktyk

Zasady Dobrych Praktyk to dokument, który stanowi zbiór zasad postępowania, opartych na ogólnych normach moralnych i zgodnych z obowiązującym na terenie Rzeczpospolitej Polskiej prawem, przyjętych do stosowania przez przedsiębiorstwa działające na rynku finansowym.

Kancelaria Prawna Rubikon, jako członek Związku Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce (dalej „ZPF”), stosuje i przestrzega Zasad Dobrych Praktyk, w związku z czym każdy Klient oraz Kontrahent Spółki ma możliwość złożenia wniosku do Rzecznika Etyki i Komisji Etyki ZPF w przypadku naruszenia postanowień Zasad Dobrych Praktyk przez Spółkę (więcej o działalności Komisji Etyki oraz Rzecznika Etyki przeczytacie Państwo: tutaj

Wniosek dotyczący naruszenia postanowień Zasad Dobrych Praktyk wraz z dokładną instrukcją postępowania znajdziecie Państwo na stronie: ZPF.PL

Pobierz dokument


Każdy dług
ma dwie strony.

My stoimy zawsze
po Twojej stronie.

Skontaktuj się z nami