Strefa klienta zadłużonego

Formularz ratalny

Powered by BreezingForms

Najczęściej zadawane pytania

1Na jakiej podstawie mój dług został sprzedany?

Państwa zadłużenie zostało sprzedane na podstawie umowy cesji, czyli przelewu wierzytelności. Jest to standardowa umowa zawierana pomiędzy wierzycielem (cedentem) a osoba trzecią (cesjonariuszem), w której wierzyciel może bez zgody dłużnika przenieść wierzytelność na osobę trzecią. Umocowaniem prawnym niniejszej transakcji jest m.in. art. 509 Kodeksu Cywilnego. Nowy wierzyciel, czyli Kancelaria Prawna Rubikon, ma prawo dochodzić swoich praw zarówno na drodze polubownej jak i sądowej.

2Otrzymałem wezwanie do zapłaty, co dalej?

Przede wszystkim zachowaj spokój, emocje są złym doradcą, a podejmowanie decyzji pod wpływem impulsu z reguły nie kończy się najlepiej.

Skontaktuj się z naszą Kancelarią.

Nasi Doradcy są do Twojej dyspozycji od poniedziałku do piątku w godzinach: 8:00-18:00.

Wybierz najwygodniejszą formę kontaktu z nami:

  • Telefonicznie: pod numerem telefonu 71 728 10 39
  • Czat online: dostępny na stronie www.kancelariarubikon.pl
  • Listownie: wysyłając pismo na adres Kancelaria Prawna Rubikon Sp. z o.o. ul. Oławska 9/2, 50-123 Wrocław
  • E-mail: za pośrednictwem adresu Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Dzięki współpracy z nami już w krótkim czasie będziesz mógł zapomnieć o swoim zadłużeniu. Wspólnie możemy wypracować dogodne warunki spłaty. Opanowanie i spokój w kontaktach z nami pozwala na rozwiązywanie spraw w sposób rzeczowy i polubowny.

3Nie jestem w stanie spłacić długu od razu, co mam zrobić?

Jeśli nie jesteś w stanie spłacić od razu całej kwoty zadłużenia, zastanów się, jakie realne terminy możesz zaproponować podczas kontaktu z nami. Skontaktuj się z naszym Doradcą, a wspólnie wypracujemy dogodne warunki spłaty Twojego zadłużenia.

4A co się stanie, jeśli nie spłacę długu?

Przede wszystkim postaraj się nie dopuścić do takiej sytuacji - pamiętaj – kontakt z nami to szansa na rozłożenie długu na raty. W przypadku zaś braku spłaty długu sprawa zostanie skierowana na drogę postępowania sądowego, co spowoduje naliczenie dodatkowych kosztów. Po otrzymaniu prawomocnego nakazu zapłaty wydanego przez Sąd i dalszego nieuregulowania zadłużenia, sprawa może zostać skierowana do egzekucji komorniczej. W takiej sytuacji do spłaty pozostaną również

koszty sądowe oraz komornicze, zazwyczaj znacznie przewyższające kwotę długu ( koszty te mogą nawet 3-krotnie przewyższyć kwotę długu !!!). Ponadto, zostaną Państwo wpisani do Krajowego Rejestru Długów- Biura Informacji Gospodarczej (BIG).Informacja o długu może być przechowywana nawet 10 lat, co uniemożliwi Państwu w przyszłości wzięcie kredytu, korzystanie z zakupów ratalnych czy chociażby podpisanie abonamentu na telefon komórkowy / stacjonarny czy Internet.

5Na jaki numer rachunku mam dokonywać wpłaty?

Rachunek jest wskazany we wszystkich pismach oraz wiadomościach e-mailowych wysyłanych do Państwa. Uzyskasz go także dzwoniąc do naszego Doradcy, który wskaże Ci właściwe dane do wpłaty oraz udzieli wszelkich niezbędnych informacji, Nasi Konsultanci odpowiedzą na wszelkie Państwa pytania i uwagi w kwestii pochodzenia zadłużenia, jego wysokości, podstaw prawnych oraz innych możliwości polubownego rozwiązania niniejszej sprawy.

 

6W jakiej formie mogę złożyć reklamację?

Każdemu Klientowi przysługuje prawo do wniesienia reklamacji, która może zostać złożona:

  • Telefonicznie: podczas rozmowy z naszym Konsultantem pod numerem telefonu 71 728 10 39
  • Listownie: wysyłając pismo na adres Kancelaria Prawna Rubikon Sp. z o.o. ul. Oławska 9/2, 50-123 Wrocław,
  • E-mail: elektronicznie na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

7W jakim czasie złożona przeze mnie reklamacja zostanie rozpatrzona?

Złożona przez Ciebie reklamacja zostanie rozpatrzona bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie 30 dni od daty jej otrzymania. Zaznaczamy jednak, że w szczególnie skomplikowanych przypadkach, udzielenie odpowiedzi nastąpi w terminie nie dłuższym niż 60 dni od dnia otrzymania reklamacji. Odpowiedź na Twoją reklamację zostanie udzielona odpowiednio do sposobu złożonej przez Ciebie reklamacji ( pisemnie, elektronicznie lub telefonicznie ).

 

8Jakie elementy powinna zawierać poprawnie napisana reklamacja?

Składana przez Ciebie reklamacja powinna zawierać:

  • opis okoliczności, które stanowią podstawę wniosku,
  • dokumentację, która potwierdzałaby Twoje stanowisko ( potwierdzenie wpłaty, pismo wskazujące na spłatę zadłużenia u wierzyciela pierwotnego lub inne dokumenty mogące potwierdzić Twoje zarzuty ),
  • propozycję sposobu rozwiązania sprawy.

Druki do pobrania

Pełnomocnictwo

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Wniosek o zmianę danych kontaktowych

Wniosek o rozłożenie długu na raty

Wniosek o wstrzymanie czynności windykacyjnych

Zawiadomienie o zgonie dłużnika

Każdy dług
ma dwie strony.

My stoimy zawsze
po Twojej stronie.

Skontaktuj się z nami