Wcześniejszy wykup obligacji serii B

21.7.2023

Zarząd spółki pod firmą Kancelaria Prawna Rubikon Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu (dalej: Emitent), niniejszym informuje, iż w dniu 21 lipca 2023 roku podjął decyzję o zamiarze przeprowadzenia w dniu 7 sierpnia 2023 roku (Dzień Wcześniejszego Wykupu) wcześniejszego wykupu na żądanie Emitenta 3.565 (trzy tysiące pięćset sześćdziesiąt pięć) sztuk Obligacji Serii B o łącznej wartości nominalnej 3.565.000 (słownie: trzy miliony pięćset sześćdziesiąt pięć tysięcy) złotych, tj. wszystkich wyemitowanych Obligacji Serii B Emitenta (dalej: Obligacje). Emitent jest uprawniony do przeprowadzenia wcześniejszego wykupu Obligacji na żądanie własne zgodnie z pkt 14 Warunków Emisji Obligacji. Kwota na jedną Obligację w jakiej obligacje podlegają spłacie w wyniku realizacji ww. opcji stanowi sumę wartości nominalnej jednej Obligacji, tj. 1.000 (słownie: jeden tysiąc) oraz narosłe odsetki w wysokości 1,34 (słownie: jeden złotych polskich i trzydzieści cztery groszy) na jedną Obligację. Dniem Ustalenia Praw dla przedterminowego wykupu Obligacji będzie dzień 28 lipca 2023 r. Wcześniejszy wykup Obligacji realizowany będzie za pośrednictwem KDPW, zgodnie z regulacjami obowiązującymi w ramach KDPW.

 

Oświadczenie-przesłanki do wykupu obligacji serii B.

Pobierz dokument

 

Uchwała w sprawie wcześniejszego wykupu obligacji serii B.

Pobierz dokument


Referencje

Joanna SyzdolHead of Collection PL, Kreditech

Czytaj więcej

Katarzyna MikutowiczDyrektor Działu Windykacji, PolCredit

Czytaj więcej
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Chcesz podjąć z nami współpracę?

Zapraszamy do kontaktu z naszymi specjalistami w naszym biurze w samym sercu Wrocławia!

Skontaktuj się z nami!

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną

Pobierz dokument

Zasady dobrych praktyk

Zasady Dobrych Praktyk to dokument, który stanowi zbiór zasad postępowania, opartych na ogólnych normach moralnych i zgodnych z obowiązującym na terenie Rzeczpospolitej Polskiej prawem, przyjętych do stosowania przez przedsiębiorstwa działające na rynku finansowym.

Kancelaria Prawna Rubikon, jako członek Związku Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce (dalej „ZPF”), stosuje i przestrzega Zasad Dobrych Praktyk, w związku z czym każdy Klient oraz Kontrahent Spółki ma możliwość złożenia wniosku do Rzecznika Etyki i Komisji Etyki ZPF w przypadku naruszenia postanowień Zasad Dobrych Praktyk przez Spółkę (więcej o działalności Komisji Etyki oraz Rzecznika Etyki przeczytacie Państwo: tutaj

Wniosek dotyczący naruszenia postanowień Zasad Dobrych Praktyk wraz z dokładną instrukcją postępowania znajdziecie Państwo na stronie: ZPF.PL

Pobierz dokument


Każdy dług
ma dwie strony.

My stoimy zawsze
po Twojej stronie.

Skontaktuj się z nami